دوره آموزشی مدیریت مراکز آموزشی ویژه شرایط ایران

Rate this post

مدیریت مراکز آموزشی در مقایسه با دیگر انواع مدیریت از اهمیت بیشتری برخوردار است

آموزشی مدیریت مراکز آموزشی برای شرایط امروز ایران

سرفصل دوره مدیریت مراکز آموزشی

ضرورت مدیریت آموزشی
اهداف مدیریت آموزشی
کارکردهای مدیریت آموزشی
ویژگی های مدیر آموزشی
ماهیت رشته مدیریت آموزشی
مشهورترین اندیشمندان رشته مدیریت آموزشی
وظایف مدیر در امور دانش آموزان
وظایف مدیر در امور کارکنان
وظایف مدیر در زمینه برنامه آموزشی و تدریس
وظایف مدیران در امور اداری و مالی
مختصری درباره الگوهای طراحی آموزش
تحول برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی آموزشی در اسلام
تعریف عملیاتی از برنامه ریزی درسی
رابطه ی فلسفه و برنامه ریزی درسی
اصول برنامه ریزی آموزشی
موفقیت های تحصیلی و برنامه ریزی
بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه
مدیریت کیفیت جامع
چگونگی فرایند حرکت
پیشنهادات راهبردی
اهمیت برنامه ریزی برای مدیران هنرستان ها
اصول مدیریت ژاپنی
اصل احترام در مدیریت
رفتارهای مثبت مدیر، بایدهای مدیریت آموزشگاهی
طرح تشکیل شورای کلاسی
رفتار سازمانی
تفکر اقتضایی
سازمان ها به عنوان محیط کار
انسان ها و سیستم های کاری
رفتار سازمانی و مدیریت

برای هماهنگی جهت برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی با شماره ۰۹۱۹۰۹۸۰۱۵۲ تماس بگیرید

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.