آموزش متقاعد سازی تخصصی ویژه پزشکان و کادر درمانی

5/5 - (1 امتیاز)

آموزش متقاعد سازی تخصصی ویژه پزشکان یکی از آموزش های تخصصی جدید گروه آموزشی پژوهشی تکتو است. ما این مبحث را با تمرکز بر مهارت متقاعد سازی برای گروه پزشکان و کادر درمان طراحی کرده ایم.

آموزش شیوه برخورد با بیماران و مراجعین

آموزش اصولی شیوه برخورد با مراجعین و بیماران در مراکز درمانی از اصولی که باید در مراکز درمانی بدقت مد نظر قرار گیرد.

آموزش جذب مشتری
آموزش متقاعد سازی در فروش .آموزش جذب مشتری

برای هماهنگی جهت برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی با شماره ۰۹۱۹۰۹۸۰۱۵۲ تماس بگیرید

آموزش مدیریت کلینیک
آموزش مدیریت کلینیک و مطب

متقاعد سازی تخصصی ویژه پزشکان

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.