آموزش مهارت های نرم برای پرسنل در تهران

5/5 - (1 امتیاز)

مهارت های نرم به مهارت‌های غیرفنی گفته می‌شود که بر چگونگی کار شما تأثیر دارد و شامل نحوه تعامل شما با همکارانتان، چگونگی حل مسائل و روش مدیریت کارها می‌شود.

ما در گروه آموزشی پژوهشی تکتو مهارت های نرم را به کارکنان و کارمندان آموزش می دهیم

سرفصل دوره ارتباطات موثر و حرفه ای در محیط کار

چرا ارتباطات مهم است؟

تعریف ارتباط

مروری بر تحقیقات دانشگاه کارنگی

برداشت اولیه

مروری بر انتقاد و اصول ان

چگونه انتقاد کنیم؟

کلمات عینی و ذهنی،

مروری بر زبان بدن

هنر ابراز وجود

روش های بیان عصبانیت و ناراحتی

روش بیان مخالفت و تغییر نظر دیگران

آنچه به ارتباط شما در محیط کار کمک می کند.

هنر گوش دادن فعال

امپاتی چیست

روش افزایش دایره لغات

اصل تشابه

مهمترین نیاز انسان ها

جمع بندی

یادگیری مهارت های نرم
مهارت های نرم چیست

آموزش مشارکت در کار تیمی

سرفصلهای دوره :

ضرورت و اهمیت کار تیمی

مفاهیم اصلی کار تیمی

انواع تیم و کارکردهای آن

اصول و مبانی کار تیمی

مذاکره و هدف گذاری تیمی

نحوه برقراری ارتباط موثر و رفع تعارض

آفت های کار تیمی

تمرینات گروهی

اهداف آموزشی :

ضرورت و اهمیت کار تیمی را درک نماید.
مفاهیم اصلی کار تیمی را تشریح نماید.
انواع تیم و کارکردهای هریک در سازمان را تحلیل نماید.
اصول و مبانی کار تیمی را تشریح نموده و بکارگیرد.
مذاکره تیمی و هدف گذاری را درک نماید.
نحوه برقراری ارتباط موثر و رفع تعارض در تیم را درک نماید.
آفت های کار تیمی را شناخته و با آنها بتواند مقابله نماید.
دانش و توانایی مشارکت فعال و موثر در کار تیمی را کسب نماید.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.