مرور برچسب

استخدام کارمندان

آیا با مسائل مالی مرتبط با راه اندازی کسب و کار جدید آشنا هستید؟

آیا با مسائل مالی مرتبط با راه اندازی کسب و کار جدید آشنا هستید؟ بسیاری از کارآفرینان، میانه‌ی خوبی با بحث‌های مالی ندارند و از درگیر شدن با مسائل مالی ترس و وحشت دارند کارآفرینان معمولا با خود فکر می‌کنند که برای شروع کار جدید، مهمترین چیز…

از راه‌های افزایش انگیزه در کارکنان چه می‌دانید؟

از راه‌های افزایش انگیزه در کارکنان چه می‌دانید؟ مهم نیست سازمان شما چه می‌کند، خواه سرویسی ارائه می‌کند و خواه محصولاتی تولید می‌کند؛ مهم این است که فرهنگ کاری شما با معنا و مفهومی والا در هم بیامیزد. مطالعات نشان می‌دهند افرادی که…