مرور برچسب

اصول برند سازی برای مدرسان

از برندسازی شخصی چه می‌دانید؟

از برندسازی شخصی چه می‌دانید؟ برندسازی شخصی یا همان پرسنال برندینگ به فرآیند تحلیل، درک و شکل دادن به نحوه نگرش و تصویر ذهنی جهان بیرونی از شماست. برندینگ شخصی فارغ از داشتن یا نداشتن یک کسب و کار است و با گسترش دنیای دیجیتال و اینترنت،…