مرور برچسب

فنون مصاحبه گری

آموزش مصاحبه گری – دوره آموزشی تربیت مصاحبه گر

تربیت مصاحبه گر و کسی که برای استخدام افراد و گزینش نیروها در سازمان‌ها و شرکت‌ها بتواند فعالیت کند. همچنین افرادی که قصد انجام کارهای تحقیقاتی دارند نیز لازم است تا آموزش‌های مربوط به مصاحبه گری و اصول و فنون مصاحبه کردن را بدانند. تربیت…