مرور برچسب

محیط کاری

از نظام آراستگی محیط کاری ۵S چه می‌دانید؟

از نظام آراستگی محیط کاری 5S چه می‌دانید؟ محیط کار شما چگونه محیطی است؟ آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار می کنید؟ آیا نظام آراستگی را رعایت می کنید؟ می دانستید دانشمندان و روانشناس ها بررسی کرده اند که اگر فردی با خستگی محیط کار…