مرور برچسب

هنر

آموزش راه اندازی کسب و کارهای هنری

هنر همیشه مشتری دارد. هنرمندان همواره مشتری های خاص خود را دارند. همواره آثار هنری رو مردم دوست داردند. اما راه های بازاریابی هنری چیست؟ هنرمندان چگونه خدمات و آثار هنری خود را بازاریابی کنند؟ آموزش کسب درآمد از هنر ما در گروه آموزشی پژوهشی…