مرور برچسب

کال سنتر

آموزش کال سنتر در ایران

آموزش کال سنتر در ایران باید با توجه به نوع کسب و کار و مخاطبین باشد. کال سنتر یا مرکز تماس یک بخش مهم در بسیاری از سازمان‌ها است که ارتباط مستقیم با مشتریان را اداره می‌کند. در زیر، یک راهنمای کلی برای آموزش کال سنتر و فنون آن ارائه شده…

بهترین روش و مدل‌های پرزنت محصول در بازاریابی تلفنی

پرزنت محصول در بازاریابی تلفنی در کال سنتر فروش باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. با یادگیری تکنیک های پرزنت کردن محصول در بازاریابی تلفنی میتوان فروش محصولات را در کال سنتر فروش افزایش داد. پرزنت محصول در بازاریابی تلفنی می‌تواند یک فرآیند…

دوره آموزشی تخصصی اصول و تکنیک‌های فروش تلفنی و کال سنتر

گروه آموزشی پژوهشی تکتو یک دوره آموزشی با عنوان اصول و تکنیک‌های فروش تلفنی و کال سنتر برگزار می‌کند. بازاریابی تلفنی یکی از کانال‌های بازاریابی مستقیم در رقابتی‌تر شدن کسب‌وکارها، اهمیت ارتباط موثر با مشتریان است که در صورت کسب مهارت‌های…

آموزش مهارت پاسخگویی تلفنی در مرکز تماس + سرفصل

مهارت پاسخگویی تلفنی در مرکز تماس یک مهارت مهم است که برای ارتباط موثر با مشتریان و ارائه خدمات بهتر به آنها ضروری است. در زیر، سرفصل‌هایی را برای آموزش مهارت پاسخگویی تلفنی در مرکز تماس ارائه می‌دهم: مهارت پاسخگویی تلفنی در مرکز تماس 1.…