تکنیکهای بازاریابی تلفنی ویژه خدمات بانکی و مالی

Rate this post

برای جذب و نگهداشت مشتری برای بانک ها و موسسات مالی همه باید دست به کار شوند و مهارت های خود را همواره بروز کنند. به ویژه مهارت های ارتباط موثر با مشتری.

مدیران عالی بانک

مدیران میانی بانک

مدیران عملیات بانک

مسئولین شعب بانک

کارمندان بانک

و همه ی افرادی که در امور بانکی فعال هستند.

آموزش اصولی بازاریابی تلفنی
آموزش اصولی بازاریابی تلفنی تکتو

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.