مرور برچسب

آمورش کال سنتر

آموزش پشتیبانی تلفنی در کال سنتر

آموزش پشتیبانی تلفنی در کال سنتر و مرکز تماس یک مقوله بسیار مهم برای شرکت هایی است که به مشتریان و فروش اهمیت می دهند. پشتیبانی تلفنی در یک کال سنتر یک فرآیند مهم و حیاتی برای تعامل با مشتریان است. در ادامه، چند مرحله کلی برای آموزش…

آموزش پاسخگویی تلفنی در فروش

پاسخگویی تلفنی در فروش مهارت مهمی است که برای افزایش فروش و ایجاد تعامل موثر با مشتریان نیاز دارید. در زیر به شما چند نکته مهم برای آموزش پاسخگویی تلفنی در فروش می‌پردایزم: 1. آمادگی و تمرین: - پیش از پاسخگویی تلفنی، به تمرین و آمادگی خود…

دوره آموزشی تخصصی اصول و تکنیک های کال سنتر در تهران

در دنیایی که خدمات مشتری در مرکز روابط تجاری قرار دارد، توجه ویژه به آموزش مرکز تماس (کال سنتر) ضروری است. انتظارات از کارشناسان مرکز تماس (کال سنتر) کاملا متوقعانه است. مشتریان می خواهند تماس هایشان با دانش و مهارت های ارتباطی بی عیب و نقص…