مرور برچسب

بهترین روش های تصمیم گیری

چگونه تصمیمات درستی برای کسب و کار خود بگیریم؟

چگونه تصمیمات درستی برای کسب و کار خود بگیریم؟ یکی از دلایل مهم شکست کسب و کارهای نوپا ضعف در تصمیم گیری و نداشتن قدرت تصمیم گیری توسط مدیران آن کسب و کارها می‌باشد. یک تصمیم غلط عامل نابودی!! گاهی گرفتن تصمیمات ضعیف یا غلط باعث نابودی…