مرور برچسب

خدمات مشاوره و عارضه یابی

خدمات مشاوره و عارضه یابی کسب و کار تکتو

خدمات مشاوره و عارضه یابی کسب و کار تکتو مفهوم بهره‌ وری، ايجاد نظام و مكانيزمي است كه به طور پيوسته تلاش ‏هایی را در راه انطباق فعاليت‌‏های توليدی و خدماتی يك سازمان با شرايط محيطی متغير انجام ‌دهد تا حاصل آن استفاده هر چه بهتر از منابع در…