مرور برچسب

شناخت مدیریت زمان

کلاس رایگان مدیریت زمان ویژه خواهران

کلاس رایگان مدیریت زمان ویژه خواهران آموزش مدیریت زمان طبق استاندارد 235140490010051 در مرکز فنی حرفه ای شماره 13 خواهران تهران 40 ساعت  همراه با ارائه گواهینامه سازمان فنی حرفه ای آغاز کلاس 1399/04/07 شماره رزرو  …