مرور برچسب

چطور یادگیری خود را افزایش دهیم

از مهارت‌های افزایش یادگیری مغز چه می‌دانید؟

از مهارت‌های افزایش یادگیری مغز چه می‌دانید؟ کنجکاوی عامل اصلی یادگیری در مغز پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا آمریکا در پژوهشی دریافته اند، که هرچقدر که به موضوعی کنجکاوتر باشیم، یادگیری در آن موضوع برای مغز راحتتر می شود. جالبتر اینکه، وقتی…