مرور برچسب

آموزش های مورد نیاز کارمندان

آموزش مهارت های نرم برای پرسنل در تهران

مهارت های نرم به مهارت‌های غیرفنی گفته می‌شود که بر چگونگی کار شما تأثیر دارد و شامل نحوه تعامل شما با همکارانتان، چگونگی حل مسائل و روش مدیریت کارها می‌شود. ما در گروه آموزشی پژوهشی تکتو مهارت های نرم را به کارکنان و کارمندان آموزش می دهیم…