مرور برچسب

مشاوره مدیریت کسب و کار

ضرورت داشتن تیم رسانه ای برای شرکت ها

تیم رسانه ای برای شرکت ها و کسب و کارها بسیار مهم است. همه ما اتفاقاتی که برای شرکت ها در اتفاقات مهم را دیده ایم. بارزترین این اتفاقات برای شرکت های ایرانی حواشی شرکت لبنیات میهن در سال 1401 و شرکت ابر آوران است. ضرورت داشتن تیم رسانه ای…

رفتارهای مالی مدیران موفق کسب و کارهای کوچک

رفتارهای مالی مدیران موفق کسب و کارهای کوچک بخش بزرگی از مشکلات کسب و کارها به مسائل مالی برمی‌گردد و جای شکی وجود ندارد که مدیریت مالی و تصمیمات صاحبان کسب و کار مخصوصا کسب و کارهای کوچک نتیجه جدال با این مشکلات را رقم می‌زند. سال ۲۰۱۷ در…