مرور برچسب

مشاوره رفع مشکلات کسب و کار

منظور از برند در بازارهای صنعتی چیست؟

منظور از برند در بازارهای صنعتی چیست؟ مفهوم برند بیش از یک لوگو است. برندسازی با تداوم حضور شروع می شود و به هویت شرکت تبدیل می گردد. حتی برند فراتر رفته و نشان دهنده سیستم ارزشمندی است که یک شرکت به دنیا ارائه می دهد و آن، شیوه انجام کارها…

از عارضه یابی کسب و کار چه می‌دانید؟

از عارضه یابی کسب و کار چه می‌دانید؟ مشاوره رفع مشکلات کسب و کار چگونه مشکلات کسب و کار خود را شناسایی و برطرف کنیم؟ عارضه یابی عارضه یابی سازمانی اغلب به عنوان حساس ترین جزء استقرار یک طرح بهبود سازمان تلقی می گردد.یکی از مهم ترین کارهایی…